Nyheder

23-02-16
Program for Stormøde 2016 Sted:Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Tid: kl. 12.30-15.30
Program Velkomst v. Ulrik Lorenzen Indlæg v. Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund Fremtidig sikring af fagligheden i registret v. Ulrik Lorenzen... Læs mere
16-02-16
Der afholdes lokalmøde den 19. marts for legitimerede schweisshundeførere i område 7 og 8. Skydebiograf for dem der har tilmeldt sig: Vi mødes kl. 8.45. Roholmsvej 4, 2620 Albertslund. Patroner kan købes på stedet. Lokalmødet starter kl. 10.45 og afholdes John Jensen VVS,... Læs mere
04-02-16
Har du, som legitimeret hundefører, en ny hund på vej, som du ønsker at få optaget i registret inden bukkejagten, så er det nu, du skal indsende din ansøgning om optagelse af hunden. For at kunne tilrettelægge forårets egnethedsprøver så hensigtsmæssigt som muligt, bedes ansøgninger indsendt... Læs mere
03-02-16
Efter drøftelse på Schweissudvalgsmødet d. 2. februar 2016 kan vi nu offentliggøre revideringen af regelsæt for Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (regler for egnethedsprøve). Det har været en længere proces, hvor bedømmerne har været... Læs mere
03-02-16
Mandag den 15. februar er sidste dag for rettidig indrapportering af eftersøgninger fra den netop overståede jagtsæson samt for trafikeftersøgninger i 2015. Indrapportering sker på hjemmesiden via dit login: Brugernavn: Dit hundeførernummer
Adgangskode: de første seks cifre i... Læs mere
03-02-16
Datoen for dette års 2-dags efteruddannelseskursus for legitimerede hundeførere er nu fastlagt til den 30. april og 1. maj.  Yderligere information om sted, tilmelding og program vil blive offentliggjort her på siden i god tid inden kurset. Marie Fangel Cleemann
Sekretariatet
21-01-16
Der indkaldes hermed til lokalmøde i område 1 lørdag d. 5. marts 2016 kl 9.00 på Hadsund Skydebane, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund. Program for dagen er følgende: 09.00-10.00 Morgenkaffe 10.00-12.00 Skydning med eftersøgsvåben på løbende hjort 80 m., evt. stillestående skive 100 m.                  ... Læs mere
12-01-16
Stormødet for alle legitimerede hundeførere afholdes i 2016 søndag d. 28. februar på Fjelsted Skovkro. Har du som hundefører forslag til emner, du gerne vil have med på dagsordenen, bedes du sende det til Schweiss-sekretariatet på mail: schweiss@nst.dk inden d.... Læs mere
11-01-16
Schweisshundefører Thorkild Elneff, Sønderborg er d.d. udtrådt af Schweiss-registret. Marie Fangel Cleemann
Sekretariatet
23-12-15
Årsskiftet nærmer sig, og i Naturstyrelsens Schweiss-sekretariat glæder vi os til at komme i gang efter nytår.  Som tidligere skrevet på schweiss.dk, består sekretariatet af sekretær Susanne Nissen og forstfuldmægtig Marie Fangel Cleemann. Sekretariatet er placeret hos Naturstyrelsen Blåvandshuk... Læs mere

Sider