Regler

I henhold til § 11 i Bekendtgørelse af lov og jagt og vildtforvaltning (Jagtloven) fremgår det, at miljøministeren kan bemyndige personer til at eftersøge og aflive vildt - også på anden mands grund - uden forudgående samtykke.

En hundefører, som af miljø- og fødevareministeren er bemyndiget til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, er en legitimeret hundefører, i daglig tale kaldet en schweisshundefører. Reglerne, som de legitimerede hundeførere arbejder efter, er fastsat i bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt (Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 827 af 24. juni 2016) samt de i henhold til § 6 i bekendtgørelsen fastsatte retningslinjer for hundeførerne.

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning.

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Naturstyrelsens Retningslinjer for Schweissregistret.

Naturstyrelsens retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse ved trafikeftersøgninger.

Schweiss-sekretariatets retningslinjer for eftersøgning af ulv.

Hvem kan lovligt sætte sig i besiddelse af forendt/dødfundet vildt?

Anvendelse af arealer til sportræning.

Rammer for godt lokalt samarbejde

Rammer for koordinatorernes arbejde