De voksne råer har det sværest i trafikken

21-04-2004

Det er opsigtsvækende, at det ifølge de foreløblige undersøgelse som schweisshundeførerne har foretaget, tyder på at det er de voksne råer der oftes bliver påkørt i trafikken.
Tallene viser at 69 % af det råvildt der findes efter positiv eftersøgning er hundyr. Samtidig er 54 % af dyrene voksne dyr, hvor kun 19 % lam bliver meldt skadet.
 
040421_tb_konsfordeling.jpg
 
Om man vil se en anderledes fordeling når Falck får registreret de dyr der findes forendt på vejen, er uvist. Man kan forestille sig at mængden af lam der påkøres og som efterfølgende kræver en eftersøgning, kan være mindre end hos de voksne dyr.
Hos de andre vildtarter ser det lidt anderledes ud. Her skiller sikavildt sig noget ud, ved at 90 % af de dyr der er eftersøgt er handyr.
Hos kronvildtet er fordelingen på alder den samme som på råvildt, men her er der derimod lige mange handyr som hundyr der påkøres.
 
040421_tb_aldersfordeling.jpg
Der vil blive lavet en sammenfatning af disse observationer i den årlige rapport fra Schweiss-sekretariatet, som færdiggøres til oktober 2004.
 
-TB-