Regler

I henhold til § 11 i Bekendtgørelse af lov og jagt og vildtforvaltning (Jagtloven) fremgår det, at miljøministeren kan bemyndige personer til at eftersøge og aflive vildt - også på anden mands grund - uden forudgående samtykke.

En hundefører, som af miljø- og fødevareministeren er bemyndiget til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, er en legitimeret hundefører, i daglig tale kaldet en schweisshundefører. Reglerne, som de legitimerede hundeførere arbejder efter, er fastsat i bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt (Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 827 af 24. juni 2016) samt de i henhold til § 6 i bekendtgørelsen fastsatte retningslinjer for hundeførerne.

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning.

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Naturstyrelsens Retningslinjer for Schweiss-registret (pdf)

Naturstyrelsens retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse ved trafikeftersøgninger (pdf)

Naturstyrelsens retningslinjer for eftersøgning af ulv (pdf)

Hvem kan lovligt sætte sig i besiddelse af forendt/dødfundet vildt? (pdf)

Anvendelse af arealer til sportræning (pdf)

Rammer for godt lokalt samarbejde (pdf)

Rammer for koordinatorernes arbejde (pdf)

Optagelse af ny hund i Registret (kun for legitimerede hundeførere)

Regler for Schweiss-registrets egnethedsprøve (pdf).

Regler for Schweiss-registrets kvalifikationstests (pdf).

Sporopbygning for Schweiss-registrets egnethedsprøver og kvalifikationstests (pdf)