Færre dør efter sammenstød med vildt i Sverige

26-01-2004

Ifølge Danmarks Jægerforbunds hjemmeside er antallet af trafikuheld, hvor der er vildt involveret, er fortsat meget højt i Sverige, men antallet af mennesker der dør i ulykkerne er faldet markant, viser nye tal fra SES-gruppen, der arbejder med trafiksikkerhed og vildteftersøgninger.

I 1998 døde 16 personer i Sverige som følge at vildtulykker i trafikken, men i 2003 viser de foreløbige tal, at tallet er kommet helt ned på otte.

I alt er der rapporteret 33.106 vildtulykker i 2003, og den svenske vildsvinebestand, der er gået voldsomt frem i de seneste år, begynder også at sætte sit præg på ulykkesstatistikkerne.

Således var der i 2003 vildsvin indblandet i 755 ulykker, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere.

Til gengæld er antallet af ulykker, hvor der er elge involveret faldet. Det store dyr var i 1999 årsag til 4.833 ulykker i trafikken og det tal var i 2003 faldet til 4.204.
TB