Flere hundeførere registreret med samme hund

29-11-2016

Der har de seneste dage været debat om, hvorvidt en legitimeret schweisshund kan registreres med flere schweisshundeførere. På den baggrund vil jeg benytte lejligheden til at gøre nogle generelle ting klart, således at flere misforståelser kan undgås.

Det sker jævnligt i Schweiss-registret, at en hund bliver legitimeret med mere end én schweisshundefører. Det sker også, at en schweisshundefører, der har mistet sin hund, går til egnethedsprøve med en anden schweisshundeførers hund, og derved har mulighed for at tage på eftersøgninger indtil hundeføreren får en ny hund i registret. Det er både vildtet, hunde og hundeføreren godt tjent med, og der er som sagt alene tale om en midlertidig foranstaltning.

For at en schweisshund kan legitimeres med en ny schweisshundefører, skal ekvipagen bestå en egnethedsprøve. Dette sker i forbindelse med afholdelse af egnethedsprøverne i hhv. forår og efterår, men når forholdene i særlige tilfælde taler for det, kan Naturstyrelsen give dispensation ift. de administrative bestemmelser om prøvetidspunkt. Det sker af og til.

Schweiss-registrets eneste formål er at sikre vildtets tarv, og denne yderst vigtige opgave varetages af registrets dygtige, legitmerede schweisshundeførere. En schweisshund kan naturligvis kun arbejde med én schweisshundefører ad gangen. Der kan dog være tilfælde, hvor en schweisshundefører er indisponibel, og her er det oplagt i varetagelsen af vildtets tarv, at hunden kan bruges til eftersøgning med en anden legitimeret hundefører. 

Den aktuelle debat har også berørt Naturstyrelsens forhold til koordinatorerne, og her er det vigtigt at understrege, at koordinatorerne er demokratisk valgt af de lokale hundeførere i de enkelte områder. Dette valg har Naturstyrelsen eller Schweiss-sekretariatet intet med at gøre. Naturstyrelsen arbejder tæt sammen med de således valgte, og har altid haft et godt samarbejde med koordinatorerne, der er Schweiss sekretariatets lokale kontakt- og ressourcepersoner.  

Med venlig hilsen

Ulrik Lorenzen
Skovrider