Forbedret forståelse af karakterskalaen ved kvalifikationstests

12-06-2020

Ved kvalifikationstestene i 2019 brugte man en ny karakterskala til at vurdere ekvipagernes egnethed til at blive optaget på det toårige uddannelsesforløb for at blive schweisshundefører. Skalaen går fra 1 til 5, og af reglernes § 16 fremgår, at ekvipager med et gennemsnit på mindst 3½ som udgangspunkt har kvaliteten til at blive optaget i Registret. Dette ændres ikke.

Den forklarende tekst til karakteren 2 var: ”Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation”. Teksten har kunnet give anledning til undring over, at en tilstrækkelig præstation ikke er nok til at blive tilbudt optagelse i Registret, og for at undgå denne risiko for undring, er det besluttet at undlade forklarende tekst til karaktererne fremover. Den reviderede version af reglerne, hvor eneste ændring er i § 15, kan ses her: Regler for Schweiss-registrets kvalifikationstest (pdf).

Sværhedsgraden af en kvalifikationstest er hverken steget eller faldet, og karakterskalaen og den faktiske vurderingen af ekvipagerne er den samme i 2020 som den var i 2019. Ændringen er således udelukkende et forsøg på at forenkle forståelsen af reglerne, og har ikke haft betydning for den faktiske vurdering af ekvipager i den seneste optagelsesrunde og vil heller ikke få betydning for den faktiske vurdering af ekvipager i den kommende optagelsesrunde.

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-