Forslag om honorar for trafikeftersøgninger

25-12-2003

Medlem i Århus Amtsråd Chr. Møller-Nielsen ( V) har fremsat et forslag om honorar til Schweisshundeførerne for trafikeftersøgninger.
Forslaget er fremsat som et to-årigt pilotprojekt i Århus amt, hvor man ønsker at have 5-10 registrerede hundeførere der påtager sig at rykke ud til trafikeftersøgninger med et honorar på kr. 500,- pr. eftersøgning + kørselsgodtgørelse.
Ordningen skal sikre at eftersøgningerne af påkørt vildt vil blive et fælles ansvar og at man undgår et problem med fremtidens øget arbejdspres på dette område. Der er nævnt bilisternes ansvarsforsikring som en mulig økonomisk kilde. På nuværende tidspunkt forhandles forslaget stadig i Amtsrådet, men sekretariatet er posisitv overfor den fokus der efterhånden er på problemet.
TB