Hundeførerne får ros

21-04-2004

Der blev i går afholdt møde i Skov - og Naturstyrelsens arbejdsgruppe omkring påkørt vildt.
Man var enige om på mødet, at den indsats schweisshundeførerne har ydet i forbindelse med indsamlig af informationer til projektet, er enorm.
Hundeførerne har bidraget med hovedparten af de observationer, der ligger til grund for den foreløblige analyse af de sorte pletter på landkortet Der er ingen tvivl om, at netop hundeførerne vil være den vigtige brik i dette projekt også fremover. Udover schweisshundeførerne indsamler man også information fra Statsskovdistrikterne til projektet. Desuden arbejder man på at kunne få lignede informationer fra de opsamlinger man foretager hos Falck.
 
kort_med_sorte_pletter.jpg
Poul Andersen fra DMU der sidder og analyserer disse observationer, er positivt overrasket over de mange informationer der er kommet i 2003.
- Først så det lidt sort ud med mange forkerte indtastninger, men jeg er meget overrasket over hvor mange af de indsendte koordinater vi har kunnet bruge. Hundeførerne yder helt klart en stor indsats, fastslår Poul Andersen.
 
-TB-