Indkaldelse af legitimerede schweisshundeførere til lokalmøde område 2

13-02-2017

Der indkaldes hermed til lokalmøde for legitimerede schweisshundeførere i Schweiss-område 2, onsdag den 29. marts 2017 kl. 18:00 – 21:00.

Mødet afholdes i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde.

Tilmelding og punkter til dagsordenen skal indsendes til koordinatoren senest fredag den 17. marts 2017. Dagsorden udsendes på mail i uge 12.

Jan Nedza