Indkaldelse af legitimerede schweisshundeførere til lokalmøde område 5

28-02-2017

Indkaldelse til lokalmøde i omr 5

For de sydjyske schweisshundeførere

Lørdag den 25. marts kl. 9.00 ved Naturstyrelsen Vadehavet.

Mødested: Skovridervej nr 3, 6510 Gram.


Program:

Kl.09.00: Kaffe og rundstykker

    09.30: Valg af ordstyrer og referent.

                 Beretning fra koordinator.

                 Behov for nye hundeførere i området        

                 Valg af koordinator.

                 Dyrskue i Aabenraa.

                 Jagt- og naturmesse i Gram.

                 Efterårsmøde 2017.

                 Forårsmøde 2018.

                 Eventuelt. Schweisshundeforenings sommerarrangement, v Allan Skriver. 

Kl 12.00: Frokost.

Efter frokost skal vi en tur i skoven, tovholder er Christian Kjær- Andersen og Allan Skriver.

Medbring gerne hund.

Fra/tilmelding til: Keld M. Pedersen, tlf.nr. 2084 8742 eller på mail, senest den 18. marts 2017.