Information til nye ansøgere: Mulighed for eftersendelse af dokumentation for opnået 1. præmie

11-12-2019

Til dig, der overvejer at søge om optagelse i Schweiss-registret i denne ansøgningsrunde, hvor ansøgningsfristen er mandag d. 3. februar 2020:

Sekretariatet er blevet opmærksom på, at formuleringerne vedr. tidspunkt for den adgangsgivende prøve i procesbeskrivelsen og på hjemmesiden kan misforstås. På den baggrund indføres den samme procedure, som seneste ansøgningsrunde, nemlig:

Der er ansøgningsfrist d. 3. februar 2020 for at søge om optagelse i Schweiss-registret med uddannelsesstart i oktober 2020. For at søge om optagelse, skal man have opnået en 1. præmie på en adgangsgivende prøve (mindst 400m/20 t) i 2019 eller 2020. Hvis man ikke har opnået en 1. præmie på en adgangsgivende prøve i 2019 eller 2020, når man søger om optagelse, vil ansøgningen blive taget i betragtning på den betingelse, at ansøgeren senest d. 1. juni 2020 skal indsende dokumentation på opnået 1. præmie på en adgangsgivende prøve. Indsendes dokumentationen ikke, vil ansøgningen blive betragtet som ugyldig.

Ansøgningsskemaet er blevet tilpasset til dette d.d. Har du indsendt en ansøgning inden denne nyhed er blevet offentliggjort, vil Sekretariatet tage kontakt til dig, hvis din ansøgning ikke lever op til kravene.

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-