Input til dagsorden for Stormødet 2017

10-01-2017

Stormødet for alle legitimerede hundeførere afholdes i 2017 søndag d. 26. februar på Fjelsted Skovkro.

Har du som hundefører forslag til emner, du gerne vil have med på dagsordenen, bedes du sende det til Schweiss-sekretariatet på mail: schweiss@nst.dk senest tirsdag d. 24. januar.

Programmet bliver lagt på hjemmesiden inden mødet.

-Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-