Konstruktivt udvalgsmøde

14-09-2004

Der blev i går afholdt møde i Schweissudvalget. Med en lang dagsorden samt optagelse af nye hundeførere, var programmet stramt. Mødet blev dog afholdt særdeles effektivt og i en udpræget god ånd.
Syv nye hundeførere vil i år blevet tilbudt det obligatoriske kursus på Kalø. Antallet er noget mindre en de sidste par år, men en generel opfattelse af fald i eftersøgningerne hos mange af de registrerede hundeførere, er med til at holde antallet nede.
 
På mødet blev der givet en opfordring til samtlige hundefører om at bidrage med stof til "Jæger". Dette gælder hovedsageligt de lokale sider, men også eventuelle længere beretninger. Er man ikke den store skribent, kan enten sekretariatet eller "Jæger" hjælpe med til med, at få lavet en artikel, som er brugbar for bladet.
 
Udvalget arbejder på at lave en dommervejledning, i lighed med den vejledning der i dag findes til prøveledere. 
 
Udvalget valget at fastsætte en ny mødedato for koordinatormødet, på opfordring fra mange af schweisskoordinatorerne. Den nye mødedato er tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.30 på Kalø.
 
Samtlige registrerede schweisshundeførere vil sammen med oktoberbrevet modtage en bestillingsliste på regntøj. Skov - og Naturstyrelsen har sammen med Dansk Schweisshundeforening, investeret i et sæt regntøj i god kvalitet. Tøjet består af et par overalls med seler samt jakke med hætte. På jakken er påtrykt Schweisshunderegisterets logo. Regntøjet sendes direkte til schweisshundeførerne uden beregning.
 
040914_tb_forside_rapport_.jpg

Der vil desuden sammen med det sædvanelige oktoberbrev, blive udsendt en sammenfatning fra dette udvalgsmøde, samt den nye schweissrapport.
 
-TB-