Koordinatorerne samlet på Kalø

21-08-2004

Fredag aften var de fleste af schweisskoordinatorerne samlet på Kalø, sammen med store dele af Schweissudvalget. Formålet var at gennemgå alle de nye ansøgere til registret, så koordinatorerne fik mulighed for at komme med deres bud, på en fornuftig fordeling af nye hundeførere.
Inden mødet havde alle koordinatorerne talt med de aktive hundeførere i deres områder, for at danne sig et billede, af de behov der måtte være i lokalområderne, for yderligere hjælp med eftersøgningerne. Der var dog en generel opfattelse af, at antallet af eftersøgninger er faldet kraftigt i år, og i mange områder ønsker de eksisterende hundeførere at få mere at lave.
Efter mødet kunne man konkludere, at 16 af de 30 ansøgere bliver indkaldt til testprøve. De resterende 14 får i år et afslag, med en opfordring til at samle yderligere erfaring med praktiske eftersøgninger.
Testprøverne vil blive holdt på Fyn d. 22/8, i Thy d. 27/8, på Oksbøl d. 30/8, på Kalø d. 8/9 og på Sjælland d. 10/9.
De hundeførere der er valgt ud til at deltage på disse tests, vil få skiftlig besked herom på tirsdag d. 24/8.
 
-TB-