Nordisk eftersøgningsseminar

16-02-2004

Man har nu fastlagt programmet for det årlige Nordiske seminar om eftersøgninger.
Undervisningen vil dette år vil være fokuseret på såvel hundene som førerne. Indlæg vedr. udviklingen og træningen af hundene, vil blive varetaget af Lasse Eriksson. Lasse er ansvarlig for træning af hundene ved militærets hundeenhed. Han har specialiseret sig i avanceret sportræning og har i denne forbindelse studeret i Canada og U.S.A.
Lasse vil komme ind på de krav der stilles til en hund, for at den vil kunne klare de svære opgaver i relation til sporarbejde, og herunder også hvordan man udvælger den rette hvalp.
De praktiske øvelser vil være rette mod den avancerede sportræning, samt de problemer man kan komme ud for i træningen.
Erik Wilsson er en kendt forfatter i Norden, i relation til bøger om hundens mentale egenskaber. Han har en mangeårig erfaring med træning af såvel hunde som hundeførere. Erik vil gennemfører mentaltest på en antal hunde, hvorefter konklusionerne fra disse test vil blive gennemgået og forklaret. Dette gøres i samarbejde med PO Eriksson, som har specialiseret sig i mentaltest af jagthunde og brugshunde.
 
Hundeførerne vil gennemgå en grundig skydetræning i relation til eftersøgningsarbejde. Her vil skydeinstruktør Thony Eriksson gennemgå forskellige typer af våben samt metoder for at dygtiggøre sig med henblik på reflekskydning.
Desuden vil træningen foregå på skydesimulatoren Laser Shot, hvor instruktør Stefan Bengtsson ligeledes vil koble det til de praktikske eftersøgninger.
 
Seminaret afsluttes med et debatpanel, hvor der vil blive rig mulighed for at gennemgå aktuelle emner indenfor eftersøgninger af kloværende vildt, samt træning af hunde hertil.

Seminaret afholdes den 23.-25. april 2004 på Øster-Malma Jaktvårdskola i Sverige. Det arrangeres af den arbejdsgruppe der er nedsat af Nordisk Jægersamvirke, som arbejde med alt der er relateret de Nordiske jagthunde.
 
Information vedr. tilmelding kan ses under Aktiviteter/kurser