Ny tidsfrist for indberetning af trafikeftersøgninger

18-11-2016

Hidtil er opgørelsen til udbetaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse med trafikeftersøgninger foretaget i starten af juli for perioden december- juni, og i starten af december for perioden juli-november.

Fremadrettet vil perioderne være januar-juni (1. halvår) og juli-december (2. halvår), så det følger kalender- og regnskabsåret.

Der er derfor frist for indberetning af trafikeftersøgninger d. 3. januar 2017 for trafikindberetninger foretaget i perioden juli-december 2016. Der vil som sædvanligt komme en påmindelse på hjemmesiden nogle uger inden fristen.

Som altid opfordrer sekretariatet til, at du indberetter dine eftersøgninger løbende og i god tid inden fristen, da sekretariatet går i gang med opgørelsen umiddelbart efter tidsfristen.

Giver det anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os i sekretariatet.

-Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-