Nyt værdisæt for Schweiss-registrets hundeførere

01-11-2017

I 2017 har Schweiss-sekretariatet i samarbejde med de 10 schweisskoordinatorer afholdt syv workshops rundt i hele Danmark, hvor alle schweisshundeførerne var inviteret.

Formålet var at få nogle gode drøftelser om, hvilke værdier, der danner grundlag for Schweiss-registret. Der blev snakket og debatteret med stor entusiasme, og som afslutning på processen har Sekretariatet og koordinatorerne udarbejdet et nyt værdisæt. Naturstyrelsens Retningslinjer for Schweiss-registret er tilsvarende efter godkendelse af Schweissudvalget blevet opdateret med det nye værdisæt, der erstatter det hidtidige adfærdskodeks.

Værdisættet består af en mission: ”at sikre vildtets tarv” og af 4 værdier: vi har selverkendelse, vi samarbejder, vi er tilgængelige og parate samt vi udstråler professionalisme. 

Missionen og værdierne er ikke revolutionerende eller overraskende, men de er en klar understregning af Registrets og hundeførernes virke og legitimitet. Processen har bragt mange gode drøftelser og pointer frem i lyset, og både hundeførere, koordinatorer og Sekretariatet har givet udtryk for, at det har været en givtig og spændende proces.

Du kan se de nye værdier her: ”Schweiss-registrets værdisæt” (pdf), eller læse den opdaterede udgave af retningslinjerne her: ”Naturstyrelsens Retningslinjer for Schweiss-registret” (pdf).

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-