Program for stormøde for legitimerede schweisshundeførere 2017

21-02-2017

Årets stormøde for legitimerede schweisshundeførere afholdes søndag d. 26. februar 2017.

Sted:Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Tid: kl. 12.30-15.30

Program

 • Velkomst v. Ulrik Lorenzen
 • Indlæg v. Formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
 • Indlæg v. Direktør Peter Ilsøe, Naturstyrelsen
 • Efteruddannelsesforløb 2017 v. sekretariatet
 • Forekomsten af TBE-virus hos personer i risiko for flåtbid v. læge og Ph.d.-studerende Nanna Skaarup Andersen
 • Hundeførerrepræsentantvalg

Kaffepause

 • Indlæg v. Ulrik Lorenzen
 • Udpegning af hundeførerrepræsentant
 • Eftersøgningssæsonen 2016/17 v. sekretariatet
 • Opdatering af schweiss.dk v. sekretariatet
 • Meddelelser fra Sekretariatet
 • Eventuelt

-Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-