Referat fra koordinatormøde 01-17

09-03-2017

Schweisskoordinatorerne holdt møde d. 10. februar 2017 i Fredericia. Download referat fra mødet (pdf).

-Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-