Schweisshundeførerne klarer prøverne bedst

19-04-2004

 040419_tb_lindy_1._pramie.jpg
 
Der har i den forløbne weekend været afholdt 400m / 20 timers prøver flere steder i landet. Forårsprøverne har været et tilløbsstykke for mange, og i særdeleshed for de registrerede schweisshundeførere, der nu har en mulighed for at en ny hund registreret inden bukkejagten.
Er man ny hundefører der består en 400m/ 20 timers prøve i foråret, vil optagelsesprocedurerne være de samme som tidligere, og man bliver derfor først optaget til oktober.
Der har altid været en tendens til en overvægt at regsitrerede schweisshundeførere, hos dem der drager hjem fra prøverne med en 1. præmie. Dette gælder også prøverne her i foråret, hvor hovedparten af de hunde der har bestået prøven, er ført af schweisshundeførere. Dette er selvfølgelig naturligt, da man her har en gruppe erfarne hundeførere, men samtidig også en positivt signal om, at "øvelse gør mester".
 
Ansøgningsskema til optagelse i schweissregistret bliver ikke udleveret på specialklubbernes prøver, men kan rekvireres på Schweiss-sekretariatet, ved dokumentation for 1. præmie på 400m / 20 timersprøve.
 
-TB-