Tal fra jagtåret 2018/2019

11-04-2019

Så er tallene for det seneste års eftersøgninger klar.

Eftersøgninger i jagtåret 2018/2019

Antallet af jagteftersøgninger i jagtåret 2018/2019 er faldet med 2 %. Vildtudbyttet er også faldet de senere år, og ser man på hvor stor en procentdel af vildtudbyttet, der bliver eftersøgt, er det en positiv udvikling.

Det, og meget andet, kan du se i rapporten om jagteftersøgninger i jagtåret 2018/2019 (pdf).

 
Trafikeftersøgninger i 2018

Antallet af trafikeftersøgninger for kalenderåret 2018 er steget med 8 % i forhold til 2017. Det, og meget andet, kan du se i rapporten om trafikeftersøgninger i 2018 (pdf).

 

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-