Valg af hundeførerrepræsentant til Schweiss-udvalget

06-02-2017

I henhold til forretningsordenen for Naturstyrelsens Schweissudvalg er der ordinært valg til hundeførerrepræsentant på årets stormøde for legitimerede hundeførere.

Kandidater

Stig Jensen, som har beklædt posten i den seneste periode, har meddelt, at han genopstiller.

Er der øvrige kandidater, kan de enten fremsende en motiveret opstilling til schweiss@nst.dk senest onsdag d. 22. februar, der vil blive offentliggjort løbende på www.schweiss.dk, eller kandidater kan stille op på selve dagen.

Afstemning

Er der flere kandidater, skal der afholdes valg, og alle kandidater vil få mulighed for op til 5 minutters taletid til stormødet, inden stemmerne afgives.

Er man forhindret i at deltage på Stormødet den 26. februar, kan man afgive sin stemme in absentia på følgende måder:

  • Afgiv skriftlig stemme senest fredag d. 24. februar kl. 12.00 ved at sende en mail til schweiss@nst.dk med navnet på den kandidat, du stemmer på, samt dit eget navn. Herved kan du ikke stemme på eventuelle kandidater, der stiller op på selve dagen.
  • Giv fuldmagt til en hundefører, der deltager på stormødet, og kan afgive en stemme på dine vegne. Af fuldmagten skal det fremgå, hvem du giver fuldmagt til, samt dit fulde navn og underskrift.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Schweiss-sekretariatet.

-Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-