Vellykket forsøgsjagt i Oxbøl

29-01-2004

Oxbøl Statsskovdistrikt afholdt d. 27/1 en ny form for kronvildtjagt, og ud fra de første meldinger tyder det på, at arrangementet var en succes.

I alt 116 jægere deltog i den såkaldte anstandsdrivjagt, der blev afholdt som en stor såt i tre forskellige plantager på samme tid.

- Det var vores håb, at vildtet ville komme for i et roligere tempo end under en traditionel drivjagt, og meget tyder på, at det er lykkedes, siger Ole-Daugaard Petersen, der er vildkonsulent på distriktet.

Da dagen var omme lå der 31 stykker kronvildt på paraden, og derudover havde jægerne fået nedlagt otte ræve, hvilket Ole Daugaard-Petersen er godt tilfreds med.

- Umiddelbart virker det som en god måde at afholde jagterne på, for det er en metode, der forstyrrer vildtet mindre, men nu skal vi have et evalueringsmøde i nær fremtid, og først derefter beslutter vi os for, om vi vil forsøge om med jagter på denne måde igen, slutter han.

Du kan læse mere om jagten på Oxbøl Statsskovdistrikts hjemmeside.

hus/Danmarks Jægerforbund