Er jægerne gode nok?

Se disse artikler - bragt i medlemsbladet JÆGER 5/2014 og JÆGER 10/2015.