Har du påkørt et dyr?

Har du påkørt et dyr, skal du følge disse fire trin: 

  1. Stands bilen så hurtigt som forholdene tillader det, og gå til fods tilbage langs vejkanten for at finde det sted, hvor dyret ligger, eller hvor det forsvandt. 
  2. Marker stedet tydeligt og find ud af, hvor du er: vejnavn, husnummer, nummer på kantpæl eller anden præcis angivelse. 
  3. Ring til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812 og beskriv hvad der er sket og hvor du er. 
  4. Hav telefonen tændt de kommende timer, hvis du har mulighed for det, så schweisshundeføreren kan ringe til dig, hvis der er brug for flere informationer.
Relevant information at lægge mærke til, som du kan oplyse til Dyrenes Vagcentral er:
  • Hvor er du? Vejnavn, vejnummer, kilometersten eller anden præcis stedangivelse.
  • Hvor mange dyr var der?
  • Hvor kom dyrene fra og i hvilken retning flygtede de?
  • Hvor stor er skaden på bilen?
  • Hvordan og hvor meget blev dyret ramt? 
  • Hvor hurtigt kørte du?

Hvorfor er det vigtige informationer for at finde dyret?

Forestil dig to opkald fra Dyrenes Vagtcentral til schweisshundeføreren Anders:

Første opkald

1812: Hej Anders. Vi har fået en melding fra en bilist, at der er påkørt et rådyr et stykke udenfor Viborg, og vi vil gerne have dig som schweisshundefører ud og eftersøge dyret, da det er løbet væk.

Anders: Det kan jeg godt. Hvor er det nærmere bestemt?

1812: Det kunne bilisten ikke forklare, men det var den vej, der går sydpå ud af Viborg, og så et lille stykke efter en rundkørsel.

Anders: Har bilisten markeret stedet?

1812: Nej, bilisten sagde blot, at dyret løb ind på marken.

Anders: Og du kunne ikke få andre informationer ud af bilisten?

1812: Nej, for bilisten var kørt hjem, og det skete for tre timer siden. 

I denne situation har schweisshundeføreren Anders og hans hund ingen chance for at finde dyret. Schweisshunden er specialtrænet til at følge et færtspor, men det kræver, at Anders ved, hvor han skal starte med at lede sammen med sin hund. I denne situation kan Anders derfor ikke gøre noget for at finde dyret og aflive det, hvis det er skadet.

Andet opkald

1812: Hej Anders. Vi har fået en melding fra en bilist, at der er påkørt et rådyr et stykke udenfor Viborg, og vi vil gerne have dig som schweisshundefører ud og eftersøge dyret, da det er løbet væk.

Anders: Det kan jeg godt. Hvor er det nærmere bestemt?

1812: Det er på Vejlevej cirka 600 meter syd for rundkørselen med Århusvej, lige ud for Vejlevej 1A. Bilisten kørte mod syd, og han ramte dyret lige foran på bilen, der nu har en stor bule på fronten. Dyret kom alene fra venstre mod højre.

Anders: Okay, og hvad med markering?

1812: Bilisten har bundet en lang, gul snor på et træ, der hvor han stoppede, dvs. lidt syd for der, hvor han påkørte dyret. Bilisten har desuden fundet en bildel der, hvor han påkørte dyret, og der har han også markeret med blå snor i en busk. 

Anders: det er rigtig fint, jeg kører derud om en time.

I denne situation har Anders og hans hund gode forudsætninger for at finde det sted, rådyret blev påkørt og dermed også for at finde dyret. Det kan være, Anders og hans hund skal søge lidt frem og tilbage på vejen for at finde præcise sted, men de har en begrænset og præcis strækning, de skal lede på. Det er ikke altid, dyret kan findes, men jo bedre markering og jo bedre forklaring Anders har fået om påkørselen, jo større er chancen for at han kan eftersøge dyret.