Bukkejagten 2017

17-10-2017

I årets bukkejagt, perioden 16. maj til 15. juli 2017, har schweisshundeførerne gennemført 4234 jagtrelaterede eftersøgninger. Det er en lille stigning i antal sammenlignet med 2016.

Antal bukkeeftersøgninger

 

Den procentvise udvikling i de 10 schweissregioner fra 2016 til 2017 kan ses af følgende tabel.

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hele landet
%-vis udvikling 15% 3% 5% -4% -15% 7% 6% 7% 22% -6% 2%

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-