Bukkejagten 2018

06-11-2018

I årets bukkejagt, perioden 16. maj til 15. juli 2018, har schweisshundeførerne gennemført 3.895 jagtrelaterede eftersøgninger. Det er et fald på 8% sammenlignet med 2017. Det er det laveste antal siden 2007, hvor der var 3.334 jagtrelaterede eftersøgninger i bukkejagten.

Den procentvise udvikling i de 10 schweissregioner fra 2017 til 2018 kan ses af følgende tabel.

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hele landet
%-vis udvikling siden 2017 -1% -22% -2% -2% 5% -2% -12% -6% -23% -24% -8%

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-