Bukkejagten 2019 i tal

03-09-2019

I årets bukkejagt, perioden 16. maj til 15. juli 2019, har schweisshundeførerne gennemført 3.903 jagtrelaterede eftersøgninger. Det er en et lille fald på under 0,1% sammenlignet med 2017. 

Den procentvise udvikling i de 10 schweissregioner fra 2018 til 2019 kan ses af følgende tabel.

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hele landet
%-vis udvikling fra 2018-2019 8% -2% 1% -5% -1% -3% -5% 12% -4% -11% 0,02%