Bukkejagten 2020 i tal

27-08-2020

I årets bukkejagt, perioden 16. maj til 15. juli 2020, har schweisshundeførerne gennemført 3.947 jagtrelaterede eftersøgninger. Det er en stigning på 1% sammenlignet med 2019.

Graf over udviklingen i antal bukkeeftersøgninger

Den procentvise udvikling i de 10 schweissregioner fra 2019 til 2020 kan ses af følgende tabel.

Område

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hele landet

2019-2020

-3%

3%

3%

-6%

15%

3%

-3%

3%

-7%

-9%

1%