Julehilsen fra Sekretariatet

22-12-2022

Kære hundeførere

Vi vil fra Sekretariatet gerne sende en varm hilsen til Jer alle og ønske god Jul og godt Nytår.

2022 har været et år med meget omskiftning i Sekretariatet. Vi har sagt velkommen til Cathrine, Marie er gået på barsel, og Lea er blevet ansat til at dække for Marie. Med de udfordringer det nu engang kan give med så meget nyt på en gang, vil vi gerne give jer alle en stor tak for at have været både hjælpsomme og tålmodige. Derudover vi vil vi gerne give jer alle en stor tak for jeres fortsatte store engagement i Registret og dermed i indsatsen for at sikre vildtets tarv. 

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at fortælle jer om noget af det, vi i Sekretariatet har fået året til at gå med. 

Fagudvalget

Der har været udskiftning i Fagudvalget i år. Da det var første gang, der skulle være udskiftning i det relativt nye Fagudvalg, var processen helt ny for os alle. I Sekretariatet har vi været tilfredse med forløbet, hvor vi indkalder til ansøgninger via SchweissNET og fremadrettet udskifter to medlemmer hvert andet år, så det enkelte medlem samlet sidder i udvalget i fire år.

I år sagde vi farvel til Jens Chr. Stræde og Peter Larsen, og efter at have modtaget en masse gode ansøgninger, sagde vi velkommen til Allan Skriver og Kim Vig Andersen. 

Den næste udskiftning sker i 2024, hvor Jan Nedza og Sophia Van Binsbergen vil være på valg, og de to pladser skal besættes for en ny 4-årig periode. 

En af det nye Fagudvalgs første opgave var at kåre vinderen af årets fotokonkurrence. Det blev Jørn Bøgen, der vandt en kronvildtjagt ved Naturstyrelsen Blåvandshuk. Vi modtog mange rigtig gode billeder, og vi håber, I vil være ligeså gode til at støtte op om fotokonkurrencer i fremtiden. 

Bedømmerkorpset

Vi besluttede fra Sekretariatets side, at der i år skulle optages nye elever til bedømmeruddannelsen og indkaldte derfor ansøgninger via SchweissNET. Processen med at optage nye bedømmere gennem ansøgninger er også helt ny, men igen har vi været tilfredse både med processen og med de mange gode ansøgninger. Tre nye bedømmere, Frederik Svendsen, Erwin Hagen og Torsten Blum Hansen, starter deres uddannelse i 2023.

Vi har i år også måttet sige farvel til to af vores dygtige bedømmere, Rune Rübner-Petersen og Henrik S. Kristensen, der begge har valgt at stoppe som bedømmere.

Uddannelsesugen

Implementeringen af Uddannelsesugen, hvor nye hundeførere under uddannelse mødes i Oksbøl og fyldes med nye informationer og læring, er blevet rigtig godt taget imod. Uddannelsesugen blev afviklet for tredje gang i år, og vi vil fortsætte med at udvikle konceptet, så det kan blive endnu bedre.

Vi optog i år syv nye hundeførere: Morten Krogh Boldsen, Jesper Sørensen, Asbjørn Lynge Kristensen, Jan Dahl Pedersen, Søren Larsen, Ulrich Lindy, og Morten Hasle.

I samme ombæring er vi kommet i hus med de nye sider om processen for at blive optaget i Registret. Prøveudvalget har været igennem en grundig proces omkring at klarlægge rammerne omkring optagelse og uddannelse af nye hundeførere, hvor også koordinatorerne og bedømmerne har været involveret. Alt dette er publiceret på schweiss.dk.

I Rekrutteringsudvalget har vi startet arbejdet med at udvikle en mentorordning for nye hundeførere samt et logbogssystem til at følge deres udvikling under uddannelsen. Dette arbejde tager tid og vil pågå i det nye år.

Schweisskonference

Lørdag den 5. marts 2022 kom endelig dagen, hvor vi kunne få afholdt den længe ventede Schweiss-konference efter to Corona-udsættelser. Der var 121 tilmeldte hundeførere fra hele landet, og derudover havde vi gæster med fra Miljøstyrelsen, Danmarks Jægerforbund og fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. Der var oplæg om bl.a. trafikeftersøgninger, nødstedt vildt og træning af hvalp. Dertil var der erfaringsudveksling om fem forskellige faglige emner, kompetent præsenteret af fem dygtige hundeførere.

Koordinatorgruppen

Generelt får vi i Sekretariatet altid et godt og konstruktivt medspil fra Registrets hundeførere; men vi føler alligevel, at vi gerne vil fremhæve den samlede koordinatorgruppe. De befinder sig i det vanskelige krydsfelt imellem hundeførerne og Sekretariatet; men har særligt igennem de seneste år været en uvurderlig støtte for Sekretariatet. Det skal den samlede gruppe, med skiftende medlemmer, have en stor tak for. 

 

De bedste Jule- og Nytårshilsner fra 

Cathrine, Dorthe, Lea og Ulrik

 

Venlig hilsen

Ulrik Lorenzen

Skovrider | Blåvandshuk