Ny formand i Dansk Schweisshunde Forening

13-04-2004

Da Bjarne Simonsen blev valgt som ny formand for Dansk Schweisshunde Forening i februar 2003, fik man samtidig skabt grobund for meget konstruktivt arbejde. Et godt samarbejde til Danmarks Jægerforbund samt til Schweiss-sekretariatet, var resultatet af de tanker og ideer som Bjarne fik fuldført på kort tid. Der skal derfor lyde et stort tak fra Sekretariatet til Bjarne Simonsen, for den indsats han har ydet det forgangne år som formand for foreningen. På Dansk Schweisshunde Forenings bestyrelsesmøde den 5. april, valgte Bjarne at træde tilbage som formand.
Vi byder samtidig et udbytterigt samarbejde velkomment med foreningens nye formand, Aksel Bek fra Tinglev.
Aksel var tidligere næstformand, hvilken post der nu bestrides af Steen S. Pedersen. Samtidig er Bent Rasmussen indtrådt i bestyrelsen.
Aksel har været registreret schweisshundefører siden 1988 og har for øjeblikket 2 hunde i schweisshunderegistret.
Bjarne Simonsen vil stadig, i samarbejde med Schweiss-sekretariatet,  stå for afholdelsen af efteruddannelseskurset den 8.-9. maj på Kalø, men derimod vil Aksel Bek stå som prøveleder på Eliteschweissprøven i Grib Skov den 26. september.
 
-TB-