Nyt felt under indrapportering

28-04-2005

For at få en bedre og mere anvendelig indrapportering, er der blevet tilført et nyt felt til indrapportering af såvel trafik- som jagteftersøgninger.
Feltet hedder "sted", og det er meningen, at hundeføreren her kan angive, hvis eftersøgningen foregik i et andet amt, end hvor hundeføreren er bosiddende.
 
Indrapportering
 
Mange hundeførere er bosiddende på grænsen mellem to amter, hvorfor eftersøgninger kan opstå i begge amter. I jagtsæsonen - i særdeleshed om efteråret, er det ikke ualmindeligt, at hundeførere er inviteret på jagt rundt om i landet, og derfor hjælper til ved de eftersøgninger, der nu engang opstår.
 
Fordelen ved det nye felt er, at man i fremover er i stand til at sammenligne eftersøgningstallene mere præcist med vildtudbyttet. Grunden er den, at vildtudbyttet indberettes amtsvis, hvorimod det tidligere var sådan, at alle hundeførerens eftersøgninger blev noteret for det amt, hvor han er bosiddende. Derfor har man også tidligere kunne se, at såvel fynske som bornholmske hundefører har haft eftersøgninger på kronvildt.
 
Under opsætningen af det nye indrapporteringsfelt, er der dog sket en lille fejl, som har betydet, at nogle hundeførere har oplevet problemer med at indrapportere trafikeftersøgninger. Denne fejl er imidlertid ved at blive rettet, så man fra og med i morgen igen problemfrit kan indberette sine trafikseftersøgninger.
 
-MF-