Prøver, kurser m.m.

Nyheder på SchweissNET, der omhandler prøver, kurser og øvrige arrangementer for Schweiss-registrets hundeførere.

Ny hund i Registret inden efterårssæsonen?

Kære hundefører

Fristen nærmer sig, hvis du har en ny hund på vej, som du ønsker at få optaget i Registret inden efterårssæsonen. For at kunne tilrettelægge efterårets egnethedsprøver så hensigtsmæssigt som muligt, er der ansøgningsfrist mandag den 1. juli 2019

Invitation til vildsvinedag for schweisshundeførere d. 17. august 2019

Kære hundeførere

Vi fortsætter fokus på faglig opgradering af Schweiss-registret i forhold til eftersøgning af vildsvin. Derfor har vi i samarbejde med arbejdsgruppen planlagt et arrangement, hvor I som hundeførere kan teste jeres legitimerede hund på en pendelsau og få gode råd til videre træning.

Schweisskonference 2020 - sæt X i kalenderen

Kære hundeførere

Så er det tid til at sætte et stort kryds i kalenderen for Schweisskonferencen 2020, som vi afholder lørdag d. 14. marts 2020.

Vi forventer at fastholde de overordnede rammer fra den første Schweisskonference, men som noget nyt har vi fået mulighed for at tilbyde overnatning i dobbeltværelser til de af jer, der skulle have lyst. På den måde er der en ekstra mulighed for erfaringsudveksling på kryds og tværs efter middagen.

Snart tilmeldingsfrist for ulvemøder

Kære hundeførere

Vi har allerede fået en del tilmeldinger til de fire informationsmøder om eftersøgning af nødstedt ulv, og vi ser frem til at mødes med jer.

Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, og gerne vil deltage, vil vi minde om, at der er tilmeldingsfrist i overmorgen (torsdag d. 14. marts) for de første tre møder.

Ny hund i Registret inden bukkejagten?

Har du, som legitimeret hundefører, en ny hund på vej, som du ønsker at få optaget i registret inden bukkejagten? Så er det nu, du skal indsende din ansøgning. For at kunne tilrettelægge forårets egnethedsprøver så hensigtsmæssigt som muligt, er der ansøgningsfrist søndag den 10. marts 2019

Nye regler for egnethedsprøver – træder i kraft d.d.

Kære hundeførere

Prøveudvalget og Sekretariatet har siden juli mødtes fire gange, og vi er nu klar til at præsentere første del af arbejdet. Der er enighed i Prøveudvalget om, at hele Registrets prøvesystem som udgangspunkt fungerer rigtig godt, og at der ikke er behov for store ændringer. Dog har der været nogle elementer, som med fordel kunne justeres.

Invitation til informationsmøder om eftersøgning af nødstedt ulv

Kære hundeførere

Sekretariatet har sammen med Naturstyrelsens fire ulvekonsulenter planlagt fire informationsmøder om eftersøgning af nødstedt ulv i foråret 2019. Møderne er udelukkende for Schweiss-registrets hundeførere.

Selvom der de kommende år formentlig bliver meget få (eller ingen) eftersøgninger af nødstedt ulv, er der meget stor bevågenhed om ulv i Danmark. Derfor har Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen lavet retningslinjer for eftersøgning af nødstedt ulv, så I er klædt så godt på som muligt, hvis I en dag bliver rekvireret til en eftersøgning. 

Sider

Abonnér på RSS - Prøver, kurser m.m.