Schweissudvalget er nu på plads

15-04-2004

Ved et fælles møde på Fjeldsted Skovkro i går aftes, blev de sidste medlemmer til det nye Schweissudvalg valgt. På mødet deltog schweissudvalget, sekretariatet samt knap 100 aktive schweisshundeførere.
Mødedeltagerne fik mulighed for at debattere alle emner, der lå schweisshundeførerne på sinde i deres arbejde.
Meget tyder på, at man allerede nu kan se nogle tydelige fremskridt i det politiske arbejde med schweisshunderegistret, da formanden havde flere gode nyheder med på mødet. Her kan nævnes bedring på forholdet omkring forsikring af hunde, samt nogle positive tilkendegivelser fra Miljøministeren, med henblik på midler direkte til schweisshundeførernes udstyr. 
Generelt bar mødet præg af en positiv forventning, til den indsats det nye udvalg vil yde for de aktive schweisshundeførere.
 
Det nye Schweissudvalg ser således ud :
 

 Udvalgsmedlem Repræsentant for
 Kristian Raunkjær ( Formand ) Danmarks Jægerforbund
 Ulrik Lorenzen ( Næstformand ) Skov - og Naturstyrelsen / Rekvirenterne
 Ole Knudsen Skov - og Naturstyrelsen / Optagelse
 Lars Malver Danmarks Jægerforbund / Dommere og prøver
 Karsten B. Pedersen Schweisshundeførerne
 Jesper Grønlund Schweisskoordinatorerne
 Aksel Bek Dansk Schweisshundeforening


 
Første møde i det nye udvalg vil blive afholdt den 7. juni 2004 kl. 17.00 på Fjeldsted Skovkro
 
Vi vil for fremtiden bringe sammenfatninger fra alle møder her på hjemmesiden under en særlig side kaldet "møder"
Samtidig vil man kunne se udvalgets sammensætning samt kontaktmuligheder til samtlige af udvalgets medlemmer på siden kaldet "Schweissudvalget". Begge disse sider ligger som undersider til "Nyheder".
 
-TB-