Optagelse i Schweiss Registret

Der er lukket for ansøgninger i 2019. Hold øje med schweiss.dk for at finde ud af, hvornår der åbnes for nye ansøgninger til ansøgningsrunden 2020.

Filer skal være mindre end 3 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png
Hvilken erfaring har du på praktisk eftersøgning?
Om den hund, du ønsker optaget i Schweiss-registret
Filer skal være mindre end 3 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx

Jeg har endnu ikke opnået 1. præmie på adgangsgivende prøve, men forventer at opnå dette. Dokumentation for opnået 1. præmie på adgangsgivende prøve sendes til Sekretariatet senest d. 1. juni 2019, ellers anses ansøgningen ikke for gyldig.

Om dig

Information om dine rettigheder

- når du søger om optagelse i Naturstyrelsen Schweiss-registret

For at kunne behandle og besvare din ansøgning har vi i vores optagelsessystem på hjemmesiden (www.schweiss.dk) indsamlet og registreret ovenstående personoplysninger om dig og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 (2016/679/EU), og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Dine rettigheder

Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i optagelsessystemet.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har samlet om dig og brugt i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne.

Du har ret til at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du mener de f.eks. er forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du har ret til komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, at vi kan opbevare din ansøgning i op til 2 år efter ansøgningsfristens udløb.

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Schweiss-sekretariatet gennemgår sammen med schweisskoordinatorerne og Schweissudvalget alle indkomne ansøgninger på et koordinatormøde. Koordinatorerne og Schweissudvalget rådgiver Naturstyrelsen, der herefter beslutter, hvilke ansøgere der indkaldes til en kvalifikationstest.

Forud for koordinatormødet vil vi ofte søge yderligere oplysninger om ansøgere. Vi søger oplysninger i form af reference(r) om ansøgeren, f.eks. hos de legitimerede hundeførere i dit schweiss-område (og eventuelle naboområder) samt fra de schweisshundeførere, du eventuelt oplyser i din ansøgning.

Optages du i Schweiss-registret vil du skulle underskrive en ny samtykkeerklæring vedrørende registrering og brug af dine personoplysninger som legitimeret schweisshundefører.

 

Videregivelse af oplysninger

Din ansøgning videregives alene til koordinatorer, Schweissudvalget og relevante medarbejdere i Sekretariatet, som behandler din ansøgning.

Videregivelse af din ansøgning til eksterne samarbejdspartnere i rekrutteringsprocessen sker alene i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale.

Kontaktoplysninger for Naturstyrelsens Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver:

Kasia Fuglevig Falkengaard Torian
Tlf.nr: 93 59 70 11
E-mail:
DPO@nst.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
CVR nr. 11883729
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


  • er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning ”riffeljagt tilladt”,
  • er indehaver af våbentilladelse til mindst et våben lovligt til jagt på større vildt end råvildt,
  • er indehaver af gyldigt kørekort til personbil,
  • ikke tidligere har overtrådt gældende jagtlovgivning, og
  • har læst og forstået Naturstyrelsens retningslinjer for proces omkring optagelse af nye hundeførere