Optagelse i Schweiss Registret

Ønsker du at søge om at blive optaget i Schweiss-registret, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema.

 

Du kan læse mere om optagelsesprocessen her: Vejen til optagelse i Schweiss-registret

Filer skal være mindre end 8 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png
Hvilken erfaring har du på praktisk eftersøgning?
Om den hund, du ønsker optaget i Schweiss-registret
Filer skal være mindre end 8 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx

Jeg har ikke opnået en 1. præmie på en adgangsgivende prøve i 2019 eller 2020, men forventer at opnå 1. præmie på adgangsgivende prøve og indsende dokumentation herfor til Schweiss-sekretariatet senest d. 1. juni 2020. Jeg er indforstået med, at hvis jeg ikke gør det, vil min ansøgning blive betragtet som ugyldig.

Om dig

Information om dine rettigheder

- når du søger om optagelse i Naturstyrelsen Schweiss-registret

For at kunne behandle og besvare din ansøgning har vi i vores optagelsessystem på hjemmesiden (www.schweiss.dk) indsamlet og registreret ovenstående personoplysninger om dig og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 (2016/679/EU), og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Dine rettigheder

Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i optagelsessystemet.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har samlet om dig og brugt i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne.

Du har ret til at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du mener de f.eks. er forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du har ret til komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, at vi kan opbevare din ansøgning i op til 2 år efter ansøgningsfristens udløb.

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Schweiss-sekretariatet gennemgår sammen med schweisskoordinatorerne og Schweissudvalget alle indkomne ansøgninger på et koordinatormøde. Koordinatorerne og Schweissudvalget rådgiver Naturstyrelsen, der herefter beslutter, hvilke ansøgere der indkaldes til en kvalifikationstest.

Forud for koordinatormødet vil vi ofte søge yderligere oplysninger om ansøgere. Vi søger oplysninger i form af reference(r) om ansøgeren, f.eks. hos de legitimerede hundeførere i dit schweiss-område (og eventuelle naboområder) samt fra de schweisshundeførere, du eventuelt oplyser i din ansøgning.

Optages du i Schweiss-registret vil du skulle underskrive en ny samtykkeerklæring vedrørende registrering og brug af dine personoplysninger som legitimeret schweisshundefører.

 

Videregivelse af oplysninger

Din ansøgning videregives alene til koordinatorer, Schweissudvalget og relevante medarbejdere i Sekretariatet, som behandler din ansøgning.

Videregivelse af din ansøgning til eksterne samarbejdspartnere i rekrutteringsprocessen sker alene i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale.

Kontaktoplysninger for Naturstyrelsens Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver:

Kasia Fuglevig Falkengaard Torian
Tlf.nr: 93 59 70 11
E-mail:
DPO@nst.dk

Naturstyrelsen er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Mail: nst@nst.dk
Tlf.: 7254 3000
CVR: 33 15 72 74
www.naturstyrelsen.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
CVR nr. 11883729
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


  • er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning ”riffeljagt tilladt”,
  • er indehaver af våbentilladelse til mindst et våben lovligt til jagt på større vildt end råvildt,
  • er indehaver af gyldigt kørekort til personbil,
  • har læst og forstået Naturstyrelsens retningslinjer for proces omkring optagelse af nye hundeførere