Uddannelsen

Medio september træffer Naturstyrelsen - på baggrund af resultaterne fra årets kvalifikationstests - beslutning om, hvilke ansøgere der kan tilbydes påbegyndelse af det 2-årige uddannelsesforløb. i

Uddannelsesforløbet indledes med et 2-dags kursus i oktober, og såfremt dette gennemføres tilfredsstillende, optages man som legitimeret schweisshundefører i Schweissregistret. Herefter kastes man ud i arbejdet som schweisshundefører - der gælder dog i denne 2 årige periode særlige betingelser for en ny hundefører. Et halvt år efter optagelse (i marts) indkaldes nye hundeførere til et et-dags kursus, hvor den første tid i registret evalueres, bl.a. ved en personlig samtale. Som ny hundefører skal man i løbet af sit 2-årige uddannelsesforløb endvidere deltage i mindst et efteruddannelseskursus for legitimerede hundeførere, et Stormøde for legitimerede hundeførere samt et lokalmøde.

Der skal gøres opmærksom på, at man kun gennemfører ovennævnte uddannelsesforløb, såfremt man kan udfylde rollen som legitimeret hundefører. Hvis det undervejs vurderes, at man ikke er egnet, vil man blive stoppet i forløbet, ligesom man naturligvis undervejs selv kan vælge at stoppe, hvis arbejdet i Registret ikke er, hvad man forventede.