Vejen til optagelse i Schweissregistret

Nye hundeførere optages i Schweiss-registret i henhold til Naturstyrelsens Proces i forbindelse med optagelse af nye hundeførere (pdf). Rekruttering af nye schweisshundeførere skal understøtte og videreudbygge Schweiss-registrets eftersøgningskapacitet. 

Krav til ansøgeren

Det er en betingelse for at kunne søge optagelse i registret,

  • at føreren er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning til riffeljagt,
  • at føreren har gyldigt kørekort til personbil,
  • at ekvipagen, senest året før ansøgning indsendes, har opnået 1. præmie på en adgangsgivende sporprøve (minimum 400m/20 timers). Ekvipagen skal altså for at søge optagelse i 2017, have opnået 1. præmie enten i 2016 eller 2017.

Naturstyrelsen tillægger det endvidere afgørende betydning, at de nye hundeførere kan være med til kollegialt at styrke det eksisterende, lokale team af hundeførere. Ansøgeren skal således være i stand til at fungere som et loyalt og troværdigt teammedlem.  

Den enkelte ansøger vurderes også i forhold til det aktuelle behov for schweisshundeførere i det specifikke lokalområde. På baggrund af det aktuelle antal hundeførere samt antal nedlagt, klovbærende vildt, er eftersøgningsintensiteten i de enkelte kommuner for jagtsæsonen 2015/16 udregnet. Med afsæt heri, er behovet for nye hundeførere særlig stort i følgende 18 kommuner:

Område 1: Hjørring (Løkken-området), Jammerbugt og Frederikshavn kommuner

Område 4: Hedensted og Favrskov kommuner

Område 5: Kolding (østlige del), Esbjerg (Esbjerg/Bramming-området) og Tønder (sydvestlige del) kommuner

Område 6: Odense og Nyborg kommuner

Område 7: Slagelse (Vemmelev-området), Lejre, Ringsted (Høng-området), Køge (Bjæverskov-området) og Kalundborg kommuner

Område 8: Stevns og Guldborgsund kommuner

Område 9: Frederikssund (Hornsherred-området) kommune

Ansøgning

Der optages kun nye hundeførere én gang årligt. Ønsker du at søge ind, skal du downloade ansøgningsskemaet (word). Det udfyldte og underskrevne skema sendes til: Schweiss-sekretariatet, Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl eller per mail til schweiss@nst.dk. Endvidere bedes fremsendt: 

  • Kopi af bevis for bestået sporprøve, evt. indscannet i forlængelse af ansøgning. 
  • Et digitalt portrætfoto i højformat, rimelig kvalitet fremsendes til schweiss@nst.dk som vedhæftet fil; anfør venligst navn.

Ansøgningsfrist er mandag d. 5. juni 2017.

Udvælgelse af ekvipager til kvalifikationstest

På baggrund af en vurdering af de enkelte ekvipager og det aktuelle behov for nye schweisshundeførere udvælges, efter ansøgningsfristens udløb, blandt årets ansøgere de egnede ekvipager, som Naturstyrelsen ønsker en konkret vurdering af. Denne udvælgelse foregår i samråd med Schweiss-registrets koordinatorer og Schweissudvalget på et koordinatormøde i midten af august. Ansøgere, som Naturstyrelsen ønsker at se til en kvalifikationstest, indkaldes umiddelbart efter dette møde. De ansøgere, der ikke indkaldes til kvalifikationstest, meddeles afslag efter mødet.

Kvalifikationstest tjener det formål at vurdere ekvipagens samlede evne til at kunne løse en udfordrende eftersøgning på en kvalificeret og troværdig måde. Læs mere om kvalifikationstesten og krav ved at downloade:  

Kvalifikationstest forventes afholdt i slutningen af august og starten af september.

Meddelelse om optag eller afslag

På baggrund af resultater fra disse kvalifikationstest træffer Naturstyrelsen, efter drøftelse med Schweissudvalget i midten af september, afgørelse om hvilke ekvipager, der tilbydes påbegyndelse af et to-årigt uddannelsesforløb. 

Naturstyrelsen giver ansøgerne skriftlig meddelelse om afgørelsen, inkl. bedømmelsen fra kvalifikationstesten. Afgørelse kan ikke ankes.

Påbegyndelse af to-årig uddannelse og uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet indledes med et obligatorisk to-dags kursus, og såfremt dette gennemføres tilfredsstillende, optages man som legitimeret schweisshundefører i Schweiss-registret. Herefter kastes man ud i arbejdet som schweisshundefører - der gælder dog i den to-årige uddannelsesperiode særlige betingelser for en ny hundefører.  

I marts 2018, et halvt år efter optagelse, indkaldes de nye hundeførere til et obligatorisk et-dags kursus, hvor den første tid i registret evalueres, bl.a. ved en personlig samtale med Schweiss-sekretariatet.

Som ny hundefører under uddannelse skal man i løbet af sit to-årige uddannelsesforløb endvidere deltage i mindst ét efteruddannelseskursus for legitimerede hundeførere, ét stormøde for legitimerede hundeførere samt ét lokalmøde.

Der gøres opmærksom på, at man kun gennemfører ovennævnte uddannelsesforløb, såfremt man kan udfylde rollen som legitimeret hundefører. Hvis det undervejs vurderes, at man ikke er egnet, vil man blive stoppet i forløbet; ligesom man naturligvis undervejs selv kan vælge at stoppe, hvis arbejdet i Registret ikke er, hvad man forventede.