Ny hund i registret

Såfremt en legitimeret schweisshundefører ønsker at få en ny hund optaget i Schweissregistret skal denne bestå en egnethedsprøve med mindst en 3. præmie i remarbejde og bestået hetz. For schweisshundeførere, der ikke p.t. er aktive gælder det, at ansøgningen skal være Schweiss-sekretariatet i hænde senest 2 år fra den dag, hvor den tidligere hund er slettet af registret. Se nærmere regler/ansøgningsskema nedenfor:

Procedure for optagelse af ny hund i Schweissregistret (pdf).

Regler for optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Egnethedsprøve) (pdf).

Ansøgningsskema om optagelse af ny hund i schweissregistret for legitimeret hundefører (Word).  

Ovennævnte ansøgningsblanket udfyldes og indsendes - evt. elektronisk -  til Schweiss-sekretariatet, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl.

Endvidere fremsendes et digitalt portrætfoto (JPEG) i højformat - og i god kvalitet til: schweiss@nst.dk. Husk at anføre navn og hundeførernr. ved fremsendelse.

En fremsendt ansøgning kan midlertidig sættes i bero, og i en sådan periode vil ansøgeren ikke kunne indkaldes til egnethedsprøve. For at sætte sin ansøgning i bero, skal dette meddeles skriftligt til Schweiss-sekretariatet på denne blanket.