Information fra Naturstyrelsen

Nyheder med informationer og klummer fra Sekretariatet

Ny aftale med Agria om forsikring af schweisshunde

Kære hundeførere

Miljøstyrelsen har efter et udbud indgået ny aftale med Agria Dyreforsikring om forsikring af Registrets hunde.

Aftalen er indgået for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2025, med mulighed for forlængelse af aftalen i 2 x 12 måneder.

Aftalen rummer mange af de samme vilkår som den hidtidige aftale. Som noget nyt i aftalen gælder, at:

Vinder af Schweiss-registrets fotokonkurrence 2022

Vinderen af Registrets fotokonkurrence 2022 er nu blevet udvalgt af fagudvalget, og æren går til hundefører Jørn Bøgen.

Præmien for fotokonkurrencen var i år, en tur på kronvildtjagt i Oksbøl.  

Sekretariatet takker for de mange flotte billeder og håber at endnu flere vil deltage næste gang. 

Vinderbilledet, samt et lille udvalg fra konkurrencen, kan ses i vores billedgalleri

- Lea Nissen, Sekretariatet - 

Juleferielukket i Sekretariatet

Kære hundeførere

Sekretariatet holder juleferielukket fra næste uge med sidste arbejdsdag den d. 21 december.

Vi vil være tilbage på kontoret d. 2. januar 2023, hvor vi tømmer schweiss-postkassen for de henvendelser, der måtte være kommet i løbet af ferien.

Har I spørgsmål eller andet til Sekretariatet, der skal besvares inden ferien, skal I derfor huske at gøre det snarest.

- Cathrine Pater, Sekretariatet -

Nye elever på bedømmer uddannelsen

Kære hundeførere

Sekretariatet har nu gennemgået alle ansøgninger og, med rådgivning fra Bedømmerudvalget, valgt at optage tre hundeførere på bedømmeruddannelsen.

De tre hundeførere der optages til opstart i 2023 er:

  • Torsten Blum Hansen (område 7)
  • Erwin Hagen (område 3)
  • Frederik Svendsen (område 2)

 

Ekstraordinær Egnethedsprøve

Kære Hundeførere

Sekretariatet har besluttet at afholde en ekstraordinær egnethedsprøve d. 12 januar 2023. Prøven vil blive afholdt i Hoverdal plantage i Vestjylland. 

Der er to ledige pladser på prøven der vil blive fordelt efter først til mølle princippet. 

Ønsker man en plads på prøven kan man sende en mail til leman@nst.dk

Kun hundeførere forberedt til egnethedsprøve opfordreres til at søge om pladserne, da alle normale prøveregler er gældende, herunder antal forsøg.

 

- Lea Nissen, Sekretariatet - 

 

Ønsker du at blive optaget i Schweiss-registret? Ansøgningsskemaet er klar.

En gang om året optages nye schweisshundeførere i Schweiss-registret. Ansøgningsfristen i 2023 er onsdag d. 1. februar.

Overvejer du at søge om optagelse, kan du læse mere om processen for optagelse, hvilke krav, der stilles til dig som ansøger, hvordan ekvipager udvælges til kvalifikationstest og meget mere på siden Bliv schweisshundefører. Her finder du også det online ansøgningsskema.

Fristen for ansøgninger til bedømmeruddannelsen nærmer sig!

Kære Hundeførere

1. december udløber fristen for indsendelse af ansøgninger til bedømmeruddannelsen. 

Derfor opfordres alle interesserede hundeførere endnu engang til at sende en ansøgning. I kan læse mere om  bedømmerens rolle og kravene til bedømmere i bedømmerbeskrivelsen.

Eftersøgninger i de kommende Naturnationalparker

Kære Hundeførere

Da vi allerede har modtaget spørgsmål angående retningslinjer for eftersøgninger i de kommende 15 Naturnationalparker, har vi haft emnet forbi hovedkontoret, der har givet følgende udmelding:

 Der er ikke forskel på eftersøgninger i Naturnationalparkerne og eftersøgninger alle andre steder.

Dette gælder både for jagt- og trafik eftersøgninger. Der er dermed en forventning om at I fortsætter eftersøgningen ved hegnet til en Naturnationalpark.

Forlængelse af nuværende hundeforsikringsaftale med Agria

Kære hundeførere

Miljøstyrelsen er fortsat i gang med en udbudsrunde for en ny aftale om schweisshundeforsikring, da den nuværende udløber.

Udbuddet blev offentliggjort i sidste uge, og der afventes nu tilbud fra interesserede selskaber.

Den nuværende aftale forlænges til og med 31. december 2022.

Når den ny hundeforsikring er faldet på plads, hører I nærmere om de nye vilkår.

- Cathrine Pater, Sekretariatet -

Tilmelding til bedømmeruddannelsen åbner

Kære hundeførere,

Det er blevet tid til at supplere vores dygtige bedømmerkorps med nye potentielle bedømmere.

For at sikre at vi altid har bedømmere nok til at varetage vores egnethedsprøver og kvalifikationstests, er det nu tid til at åbne for ansøgninger til nye bedømmerelever.

Ansøgningsrunden vil varer frem til d. 1. december, og Sekretariatet opfordrer alle interesserede hundeførere til at søge.

Sider

Abonnér på RSS - Information fra Naturstyrelsen