Information fra Naturstyrelsen

Nyheder med informationer og klummer fra Sekretariatet

En taknemmelig hilsen fra en borger

Kære hundeførere

I mandags fik vi denne fine hilsen til jer alle i Schweisspostkassen, og den skal I selvfølgelig have:

Fagudvalget i perioden 2020-2022

Kære hundeførere

Sekretariatet har jævnligt brug for faglig sparring, og derfor forsøgte vi med at nedsætte et Fagudvalg, for at se, om det kunne give en god ballast for Sekretariatet i forskellige, faglige henseender. Fagudvalget har ikke beslutningskompetence, men skal komme med faglige input, og medlemmerne i Fagudvalget behøver ikke være enige om et emne. 

Mistanke om hvalpesyge i Jylland

Kære hundeførere

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er mistanke om hvalpesyge i Grindsted-området, da der er set 2 ræve med infektion omkring øjnene og en meget mager mårhund. Hvalpesyge hos vilde rovdyr kan smitte til hunden (hvor kaldes det hundesyge).

Derfor har Mariann Chriel, specialkonsulent ved Miljøstyrelsen, lavet en kort beskrivelse målrettet jer, så I kan være opmærksomme på jeres hunde.

Påskelukket i Sekretariatet

Kære hundeførere

Sekretariatet holder påskelukket d. 4.-13. april begge dage inklusiv. 

Vi ønsker en rigtig god påske, og vi håber I alle kan nyde tiden på trods af den svære periode vi er i på grund af coronavirus/covid-19.

De bedste hilsner

Dorthe, Ulrik og Marie

Coronavirus/COVID19: Ikke noget til hinder for eftersøgninger

Kære hundeførere

Miljøstyrelsen har sammen med Naturstyrelsen overvejet, hvorvidt Schweiss-registrets eftersøgninger skulle indstilles på grund af den alvorlige situation omkring coronavirus/covid-19. Til jeres orientering er det blevet vurderet, at som situationen er nu, er der ikke noget til hinder for, at I påtager jer eftersøgningsopgaver i relation til påkørsler m.m.

Vi opfordrer jer til at følge myndighedernes råd om forebyggelse af smitte, som fremgår af nedenstående infografik.

Skulle dette ændre sig, vil I naturligvis blive orienteret herom på SchweissNET.

Vildsvin under hegn er ikke "vildt"

Kære hundeførere

I 2016 lagde vi en nyhed på schweiss.dk (SchweissNET var ikke udviklet på det tidspunkt), og vi er blevet opfordret til at gentage indholdet for at sikre, at alle hundeførere er opmærksomme herpå. I nyheden stod:

Naturstyrelsen har fået en henvendelse fra en schweisshundefører, om hvorvidt man som schweisshundefører har pligt til at foretage eftersøgning af vildsvin under hegn.

Hvilke våben må bruges på eftersøgning?

Kære hundeførere

Sekretariatet er blevet spurgt af nogle hundeførere, om Schweiss-registrets hundeførere i forbindelse med eftersøgningsarbejdet må bruge våben til affangning af vildt i en kaliber, som er mindre end den kaliber, som kræves til den pågældende vildtart i forbindelse med almindelig jagt. 

Udpegning af bedømmere udskudt

Kære hundeførere

I referatet fra Koordinatormøde 03-19 står, at Sekretariatet forventer at igangsætte enkelte nye bedømmere i foråret 2020. Vi har dog valgt at udskyde dette, til vi i samarbejde med Prøveudvalget får udformet en mere detaljeret procedurebeskrivelse for udpegning af nye bedømmere, som skal danne grundlag for en mere ensrettet proces fremover. 

Derved sikrer vi en bedre forventningsafstemning om metoden end vi har haft hidtil, og at alle potentielle bedømmere bliver synliggjort.

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-

Julehilsen fra Sekretariatet

Kære hundeførere

Året er snart gået, og fra Sekretariatet vil vi gerne sende en hilsen til jer alle og ønske god jul og godt nytår. Vi har i 2019 haft et godt samarbejde med rigtig mange af jer på kryds og tværs af møder, prøver og kurser, men vigtigst af alt har I alle sammen igen i år gjort en kæmpe indsats for at sikre vildtets tarv. Det skal I have en meget stor tak for. 

Juleferie i Sekretariatet

Kære hundeførere

Sekretariatet holder juleferie i perioden d. 21. december til og med d. 1. januar.

Dorthe er tilbage d. 2. januar, så hvis der er noget med tøj og pejl, kan I kontakte hende på tlf. 93 59 70 80. Marie er først tilbage d. 6. januar. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul!

-Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-

Sider

Abonnér på RSS - Information fra Naturstyrelsen