Nyheder

13-01-05
To medlemmer af den nedsatte trafikarbejdesgruppe i Skov - og Naturstyrelsen,  Poul Nygaard Andersen og Aksel Bo Madsen, begge biologer fra Dansk Miljø Undersøgelse, har lavet en foreløblig opsamling på arbejdet. Dette er offentliggjort i en artikel i "Dansk Vejtidsskrift", hvor man kan læse om de... Læs mere
10-01-05
Det årlige efteruddannelseskursus for de registrerede schweisshundeførere, har tidligere været annonceret afholdt den 22.-23. april.
Grundet andre aktiviter samt af hensyn til de der skal forberede kurset, er det flyttet til den 23.-24.april  - altså lørdag og søndag.
Kurset bliver... Læs mere
07-01-05
Verein Hirschmann afholder den 11.-12. januar 2005 hovedprøve med udgangspunkt på Oxbøl Statsskovdistrikt.

Verein Hirschmann er den tyske forening for hannoveranske schweisshunde, og de fleste danske hunde er tilknyttet den tyske forening. Foreningen arbejder målrette mod hunde der... Læs mere
03-01-05
Der er i dag afregnet kørsel for det sidste halvår af 2004.
Enkelte hundeførere vil modtage en kørselsafregning, hvilken skal udfyldes og returneres til Schweiss-sekretariatet. Dette gælde kun de hundeførere der ikke returnerede denne formular ved sidste udbetaling i juli 2004.
På grund... Læs mere
16-12-04
Schweiss-sekretariatet ønsker samtlige schweisshundeførere en rigtig god jul og et godt nytår, med tak for det gode og fremgangsrige samarbejde i 2004.
 

 
Mange hilsner
 
Jytte og Trine
16-12-04
De sidst ankomne prøver er nu ført til listen over schweissprøver i 2005.
Listen vil blive sendt til såvel "Jæger" som "Jagthunden", hvor den vil blive annonceret i feb/marts 2005.
 
-TB-
16-12-04
Schweiss-sekretariatet har nu langt om længe fået respons på den henvendelse vi rettede til BaneDanmark, vedr. hundeførernes sikkerhed og forsikringsforhold ved eftersøgninger på banelegemer.
 


BaneDanmark er helt enige i, at der bør udarbejdes klare retningslinier, som kan... Læs mere
09-12-04
www.schweiss.dk er nu opdateret med næste års prøver. Ligeledes er der lagt nye tilmeldingsblanketter ind på siden, som kan downloades. Det er... Læs mere
06-12-04
De klubber eller organisationer der ønsker at afholde henholdsvis 400m/3 timers og 400m/20 timers prøver i 2005, skal snarest henvende sig til Schweiss-sekretariatet. Prøverne bliver annonceret i en fælles annonce i "Jæger/3 2005" og vil ligeledes blive opdateret på... Læs mere
06-12-04
Samtlige registrerede schweisshundeførere, der ønsker at få udbetalt kørselsgodtgørelse for det sidste halvår af 2004, skal have alle trafikeftersøgninger indrapporteret inden den 1. januar 2005.
Har man ikke mulighed for at lave sine rapporteringer på... Læs mere

Sider