Nyheder

28-02-05
Programmet for weekenden den 23. - 24. april på Kalø er nu på plads. Vi har taget højde for de ønsker der er samlet, fra såvel Schweisskoordinatorerne, Schweisshundeofreningen samt erfaringer fra tidligere efteruddannelseskurser.
Bearbejdelse af problematikken omkring eftersøgninger af råvildt... Læs mere
27-02-05
Man har altid haft samlet region 11, 12 og 13 omkring een Schweisskoordinator, hvor Stig Jensen har ydet et stort stykke arbejde på denne post. Stig har ikke kun fungeret som koordinator for de tre regioners schweisshundeførere, men har desuden virket som prøveleder på Eliteschweissprøven 2004.... Læs mere
21-02-05
Der foreligger nu et referat fra det store fællesmøde på Fyn den 6. februar d.å.
Referatet kan hentes HER
Der blev desuden afholdt møde for... Læs mere
21-02-05
Der er flere prøveledere der har forespurgt om diplomer og nåle til deres schweissprøver. Schweiss-sekretariatet har stadig et lille lager liggende af såvel diplomer som nåle, hvilke vi gerne uddeler, i det omfang det er muligt. Der skal dog være diplomer og nåle nok, til de tre prøver der afholdes... Læs mere
18-02-05
Der kører i øjeblikket en debat i læserbrevsform i BT, omkring schweisshunde og deres "specielle dræberevner".
Debatten startede onsdag og bygger på en episode, hvor en schweisshundefører, i forbindelse med et naturvejlederarrangement, har udtalt sig uheldigt, omkring brugen af hundene til... Læs mere
16-02-05
Schweiss-sekretariatet har nu modtaget en instruktion fra Bane Danmark, vedr. færdsel for schweisshundeførerne på jernbanerne.
Ved at ringe til Bane danmarks driftcenter, vil man få oplyst den nærmeste fjernstyringscentral. Denne central vil kunne vurdere, hvorvidt der er behov for assistance... Læs mere
08-02-05
Schweissudvalget har i løbet af det sidste år, arbejdet med Bekendtgørelsen om opsporing og aflivning af nødstedt vildt.
Der er to væsentlige ændringer, hvilke Schweissudvalget anser som afgørende for det videre arbejde. Dels ønsker man at ligestille alle ikke-registrerede hunde i relation til... Læs mere
03-02-05

 
Mængden af påkørt råvildt er faldende. Specielt på Fyn, Bornholm og i Sønderjylland, ses et markant fald af trafikeftersøgninger på råvildt. På store dele af Sjælland, har man dog set en stigning af påkørt råvildt fra 2003 til 2004. I Nordjylland, kan faldet i antallet af udkald... Læs mere
01-02-05
Trods flere opfordringer, mangler Schweiss-sekretarietet stadig oplysninger fra mange prøveledere vedr. dommere. Disse oplysninger er afgørende for, at vi kan planlægge uddannelsen for de dommerelever og aspiranter, der skal fordeles på prøverne. Besked om dommere på diverse prøver, skulle have... Læs mere
31-01-05
Der har været et par ændringer til prøverne, hvilke løbende bliver ændret på listen over prøver.
Det vil gøre arbejdet med dommeruddannelser m.m... Læs mere

Sider