Optaget på det toårige uddannelsesforløb – og hvad så?

De ansøgere, der inviteres til at starte på det toårige uddannelsesforløb, skal nu virkelig til at lære! Dels er der nogle krav under uddannelsen om deltagelse på kurser og samarbejde med lokale hundeførere, dels skal hundeføreren til at opbygge reel eftersøgningserfaring som legitimeret schweisshundefører.

Det toårige uddannelsesforløb starter med et obligatorisk todages-internatkursus, der holdes i løbet af september eller starten af oktober. Som afslutning på todageskurset udleveres legitimationskort, og ansøgerne er nu optaget i Schweiss-registret. De efterfølgende to år skal hundeførerne deltage i flere kurser samt løbende registrere, hvilke erfarne hundeførere, de har arbejdet sammen med. Der lægges meget stor vægt på, at det handler om at samarbejde om at sikre vildtets tarv, og at det ikke er en konkurrence om at klare sig bedre end de andre. 

Der er krav under uddannelsen om, at de nye hundeførere deltager på mindst ét lokalmøde og mindst ét andet efteruddannelsesarrangement (f.eks. Schweisskonferencen). 

I særlige tilfælde kan Naturstyrelsen forlænge en hundeførers uddannelse (f.eks. på grund af længerevarende skade på hund eller hundefører eller relativt få eftersøgninger). 

De krav og forventninger Naturstyrelsen har til ansøgere, og som ansøgere vurderes på, er gældende under hele uddannelsen og i hele den tid, man er optaget i Schweiss-registret. Viser det sig, at hundeføreren imod forventning ikke lever op til kravene, kan Naturstyrelsen vælge at stoppe uddannelsesforløbet. Viser det sig for hundeføreren, at det at være optaget i Schweiss-registret ikke lever op til forventningerne, kan hundeføreren altid vælge at træde ud af Registret igen. 

Det er Naturstyrelsens klare håb og forventning, at de hundeførere, der optages i Registret, bliver en positiv del af det samarbejde og den høje faglighed, der kendetegner Registret. Der er løbende brug for dygtige ekvipager i hele landet, så hvis du har lyst til at blive schweisshundefører, er det bare at gå i gang!