Nyheder

07-09-16
Naturstyrelsen har fået en henvendelse fra en schweisshundefører, om hvorvidt man som schweisshundefører har pligt til at foretage eftersøgning af vildsvin under hegn. Som hoveregel er dyr under hegn ikke omfattet af jagt- og vildtforvaltningsloven jf. definitionen i § 2, stk. 1. For så vidt angår... Læs mere
22-08-16
Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har på et møde tidligere på året, på baggrund af de afholdte hovedbestyrelsesvalg på kredsmøderne, konstitueret sig ved at Norbert F. V. Ravnsbæk (DJ Kreds 2, Midt- & Vestjylland) er indtrådt i stedet for Lars Jensen (DJ kreds 2, Vestjylland) i... Læs mere
22-08-16
Det obligatoriske 2-dagskursus for nye schweisshundeførere afholdes i år på DanHostel Blåvandshuk i Oksbøl. Datoerne er fastlagt til tirsdag d. 27. september og onsdag d. 28. september 2016. De ansøgere, der bliver indkaldt til kurset, får besked efter et møde i Schweissudvalget onsdag d. 14.... Læs mere
12-08-16
Sidste frist for indrapportering af jagteftersøgninger er mandag den 15. august. Får du problemer med at indrapportere, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Sekretariatet. - Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet -
11-08-16
Schweiss-sekretariatet har fået forespørgsler om, hvornår kvalifikationstests for potentielle, nye hundeførere bliver afviklet i 2016. Årets kvalifikationstest vil foregå i perioden 30. august til 9. september (begge dage inkl.). Ansøgere som indkaldes til kvalifikationstest vil blive indkaldt... Læs mere
15-07-16
Schweisshundefører Jørgen Larsen, Læsø er udtrådt af schweissregistret. - Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet -
15-07-16
Den 1. juli 2016 trådte en justeret bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt i kraft. Der er tilføjet et nyt stk. 3 i § 5, så det fremgår, at legitimerede schweisshundeførere må anvende ammunition til riflede våben, hvor projektilet ikke er ekspanderende, til aflivning.... Læs mere
20-06-16
Følgende hundeførere er, efter at have været ude af registret i en kortere periode, igen optaget i Schweiss-registret: Morten Hovalt Bruun Aaen, Hals Freddy Jensen, Vamdrup -Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-
20-06-16
Følgende schweisshundeførere er trådt ud af registret: Ervind Jensen, Hjortshøj René Didriksen, Vipperød Jan Poulsen, Agedrup Kim Lindgren, Holmegaard Stig Carlsen, Nakskov -Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet-
20-06-16
Opgørelse til udbetaling af km-penge for trafikeftersøgninger i første periode 2016 udarbejdes medio juli. Derfor er allersidste frist for indrapportering af trafikeftersøgninger fredag d. 1. juli 2016. Trafikeftersøgninger indrapporteret efter den 1. juli opgøres/udbetales ultimo december 2016.... Læs mere

Sider