Nyheder

21-02-17
Årets stormøde for legitimerede schweisshundeførere afholdes søndag d. 26. februar 2017. Sted:Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Tid: kl. 12.30-15.30 Program Velkomst v. Ulrik Lorenzen Indlæg v. Formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund Indlæg v.... Læs mere
21-02-17
Schweissudvalget holdt møde d. 3. februar 2017 i Fredericia. Download referat fra mødet (pdf). -Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-
20-02-17
Der indkaldes hermed til lokalmøde for legitimerede schweisshundeførere i område 1 torsdag d.4 maj kl. 18.00 på Biersted kro, Borgergade 5, 9440 Aabybro. Vi starter med spisning og derefter lokalmøde med følgende dagsorden: valg af dirigent. valg af referent. valg af stemmetæller... Læs mere
15-02-17
I februar 2016 trådte nye regler for Schweiss-registrets egnethedsprøver i kraft. Egnethedsprøverne er udelukkende for legitimerede schweisshundeførere, der skal have optaget en ny hund i Registret. I foråret 2016 blev 18 forskellige ekvipager afprøvet efter de nye regler. 12 ud af 18 hunde bestod... Læs mere
15-02-17
Har du, som legitimeret hundefører, en ny hund på vej, som du ønsker at få optaget i registret inden bukkejagten? Så er det nu, du skal indsende din ansøgning. For at kunne tilrettelægge forårets egnethedsprøver så hensigtsmæssigt som muligt, er der ansøgningsfrist onsdag den 1. marts 2017... Læs mere
13-02-17
Der indkaldes hermed til lokalmøde for legitimerede schweisshundeførere i Schweiss-område 2, onsdag den 29. marts 2017 kl. 18:00 – 21:00. Mødet afholdes i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde. Tilmelding og punkter til dagsordenen skal indsendes til koordinatoren senest fredag den... Læs mere
13-02-17
Datoen for dette års 2-dags efteruddannelseskursus for legitimerede hundeførere er nu fastlagt til den 29.-30. april, og kurset vil blive afholdt på Sjælland. Yderligere information om sted, tilmelding og program vil blive offentliggjort her på siden i god tid inden kurset. -Marie Fangel Cleemann,... Læs mere
06-02-17
I henhold til forretningsordenen for Naturstyrelsens Schweissudvalg er der ordinært valg til hundeførerrepræsentant på årets stormøde for legitimerede hundeførere. Kandidater Stig Jensen, som har beklædt posten i den seneste periode, har meddelt, at han genopstiller. Er der øvrige kandidater, kan ... Læs mere
06-02-17
Sidste frist for indrapportering af jagteftersøgninger er onsdag den 15. februar. Får du problemer med at indrapportere, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Sekretariatet. - Marie Fangel Cleemann, Sekretariatet -
02-02-17
Schweisshundefører Torben Olesen, Sønder Stenderup, er d.d. trådt ud af registret. -Marie Fangel Cleemann, sekretariatet-

Sider