Nyheder

06-02-04
De svenske myndigheder har forsøgt at tilpasse de nuværende regler for indførelse af hund og kat til landet, efter de krav der stilles fra EU.
Dette har medført at der pr. 3. juli 2004 laves nye regler for dem der vil have deres hund med til Sverige/Norge.
 
Reglerne vil ikke ændre... Læs mere
29-01-04
Oxbøl Statsskovdistrikt afholdt d. 27/1 en ny form for kronvildtjagt, og ud fra de første meldinger tyder det på, at arrangementet var en succes.

I alt 116 jægere deltog i den såkaldte anstandsdrivjagt, der blev afholdt som en stor såt i tre forskellige plantager på samme tid.
... Læs mere
29-01-04
Danmarks Miljøundersøgelser ( DMU ) er nu ved at skabe sig et overblik, over de observationer der kommer ind fra Schweisshundeførerne.

Poul Andersen og Aksel Bo Madsen fra DMU, som står for analysen af disse registreringer, anser schweisshundeførerne for den vigtigste kilde.
... Læs mere
26-01-04
Ifølge Danmarks Jægerforbunds hjemmeside er antallet af trafikuheld, hvor der er vildt involveret, er fortsat meget højt i Sverige, men antallet af mennesker der dør i ulykkerne er faldet markant, viser nye tal fra SES-gruppen, der arbejder med trafiksikkerhed og vildteftersøgninger.

I... Læs mere
19-01-04
Schweiss-sekratariatet, Danmarks Jægerforbund har den sidste tid fået et styrket samarbejde med Schweisshundeforeningen. Målsætningen har altid været den samme, nemlig at øge kendskabet og interessen for schweissarbejdet samt at søge en konstant udvikling i retning af en øget kompetance for såvel... Læs mere
09-01-04
Der er nu lavet en funktion på hjemmesiden, så alle hundeførerne kan se deres egen kilometeropgørelse på trafikeftersøgninger under "Rapporter (Trafik)". Antal kilometer er anført ud for hver eftersøgning og nederst på siden er der lavet en sum af disse. Man skal være opmærksom på, at summen gælder... Læs mere
09-01-04
For at sikre en optimal opdatering og overensstemmelse mellem de forskellige hjemmesider, har man nu valgt kun at have et register på nettet. Det vil sige at såvel Skov og Naturstyrelsen som Danmarks Jægerforbund har et direkte link til Schweisshunderegistret på... Læs mere
07-01-04
Schweisshundefører Jørgen Lang, Dalmose har nu passeret de 1000 positive eftersøgninger. Dette vil reelt sige, at Jørgen har genneført ca. 1.800 eftersøgninger og det er ikke en tilfældighed at det netop er ham der opnår dette resultat, da der ligger meget hårdt arbejde bag, fra såvel Jørgen selv... Læs mere
29-12-03
Der er allerede modtaget ca. 500 rapporter via det nye system. Dette er sket uden at der tilsyneladende har været problemer af nogen art, hvilket tyder på, at vores hensigter med denne model har levet helt op til forventningerne. Vi ønsker dog stadig kommentar fra jer der bruger systemet, hvis der... Læs mere
25-12-03
Medlem i Århus Amtsråd Chr. Møller-Nielsen ( V) har fremsat et forslag om honorar til Schweisshundeførerne for trafikeftersøgninger.
Forslaget er fremsat som et to-årigt pilotprojekt i Århus amt, hvor man ønsker at have 5-10 registrerede hundeførere der påtager sig at rykke ud til... Læs mere

Sider