Nyheder

03-03-04
Interessen for schweissprøver er stadigt stigende og behovet for nye dommere øges i kraft af dette.
Der uddannes hvert år et antal nye schweissprøvedommere, der auritoriseres fra Dansk kennel Klub.
Dommerne har gennemgået et år som dommerelev og herefter et år som dommeraspirant, hvor de... Læs mere
02-03-04
Hundeførernes arbejde på landevejen bliver en stadig større del af den samlede indsats som ydes i Schweisshunderegistret.
Der er  i 2003 foretaget 3.337 trafikeftersøgninger, hvilket er 18 % mere end sidste år. På trods af stigningen kan man dog ane en tendens til, at niveauet er ved at blive... Læs mere
16-02-04
Man har nu fastlagt programmet for det årlige Nordiske seminar om eftersøgninger.
Undervisningen vil dette år vil være fokuseret på såvel hundene som førerne. Indlæg vedr. udviklingen og træningen af hundene, vil blive varetaget af Lasse Eriksson. Lasse er ansvarlig for træning af hundene ved... Læs mere
09-02-04
Fødevaredirektoratet bekræfter at der pr. 3. juli 2004 er krav om pas til hunde der medbringes uden for landets grænser. De forsikre at disse pas vil være at få hos samtlige dyrlæger inden denne tid.
Til de hundeførere der skal på bukkejagt i Sverige med hunden, kan vi anbefale at man tager... Læs mere
08-02-04
Januar bød på en periode med rigtigt vintervejr, hviklet skabte trafikproblemer visse steder i landet, og de store veje blev saltet flittigt til gavn for billisterne. Salt fungere som en magnet for det klovbærende vildt, som i stigende grad søgte til vejene for at slikke salt i sig.
Dette... Læs mere
08-02-04
Forbrugerrådet har i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse lavet en test af 21 forskellige foder til hunde.
Man kan læse mere herom på www.jaegerforbundet.dk / nyheder.

TB
08-02-04
Der blev i går afholdt generalforsamling i Dansk Schweisshundeforening, hvor hotellet i Nr. Åby skabte rammerne om det pæne fremmøde.
Mødet var præget af en god stemning, og fremfor alt en positiv holdning til den nye bestyrelse, og den ro de har skabt om foreningen.
Efter frokosten havde... Læs mere
06-02-04
De svenske myndigheder har forsøgt at tilpasse de nuværende regler for indførelse af hund og kat til landet, efter de krav der stilles fra EU.
Dette har medført at der pr. 3. juli 2004 laves nye regler for dem der vil have deres hund med til Sverige/Norge.
 
Reglerne vil ikke ændre... Læs mere
29-01-04
Oxbøl Statsskovdistrikt afholdt d. 27/1 en ny form for kronvildtjagt, og ud fra de første meldinger tyder det på, at arrangementet var en succes.

I alt 116 jægere deltog i den såkaldte anstandsdrivjagt, der blev afholdt som en stor såt i tre forskellige plantager på samme tid.
... Læs mere
29-01-04
Danmarks Miljøundersøgelser ( DMU ) er nu ved at skabe sig et overblik, over de observationer der kommer ind fra Schweisshundeførerne.

Poul Andersen og Aksel Bo Madsen fra DMU, som står for analysen af disse registreringer, anser schweisshundeførerne for den vigtigste kilde.
... Læs mere

Sider