Nyheder

30-03-04


Det er sikkert og vist - foråret er kommet ! Hundeførere vrimler ud fra alle verdenshjørner for at træne deres hunde. Før i tiden var perioden fra 1. februar til 16. maj en stille tid for hundeførerne, hvor en enkelt trafikeftersøgning i ny og næ, kunne give afveksling fra... Læs mere
30-03-04
Man har i mange år brugt midler i skovbruget, der har til formål at beskytte planter mod bidskader. Disse midler har deres effekt ved en ubehagelig smag fremkaldet af vegetabilske olier. Man har nu forsøgt at udnytte denne effekt i relation til påkørsler af vildt i trafikken. Midlerne kan nemlig... Læs mere
25-03-04
Der har igennem den sidste tid været en del usikkerhed vedrørende Schweisshundeudvalgets fremtidige engagement i arbejdet med Schweisshunderegistret.
Det er derfor med glæde, vi nu kan oplyse, at der mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund er indgået en ny samarbejdsaftale for... Læs mere
16-03-04
Danmarks Miljøundersøgelser har nu gennemgået alle de registreringer, der er fortaget af schweisshundeførerne vedrørende trafikeftersøgninger.
Med bagrund i de over 3.000 observationer hundeførerne har sendt ind til undersøgelsen, har man kunnet tilpasse skemaet for indrapportering, således at... Læs mere
10-03-04
Søndag den 7. marts var en stor del af schweissdommerne samlet på Kalø til dommerseminar. Seminaret var et initiativ fra Dommer- og prøverudvalget, der følte et bohov for at ensarte og efteruddanne dommerstaben.
I alt var 45 dommere, prøveledere og elever mødt op, til en gennemgang af hvordan... Læs mere
10-03-04
På Damnarks Jægerforbunds hjemmeside www.jaegerforbundet.dk kan man læse om udviklingen i Århus amt vedrørende... Læs mere
03-03-04
Interessen for schweissprøver er stadigt stigende og behovet for nye dommere øges i kraft af dette.
Der uddannes hvert år et antal nye schweissprøvedommere, der auritoriseres fra Dansk kennel Klub.
Dommerne har gennemgået et år som dommerelev og herefter et år som dommeraspirant, hvor de... Læs mere
02-03-04
Hundeførernes arbejde på landevejen bliver en stadig større del af den samlede indsats som ydes i Schweisshunderegistret.
Der er  i 2003 foretaget 3.337 trafikeftersøgninger, hvilket er 18 % mere end sidste år. På trods af stigningen kan man dog ane en tendens til, at niveauet er ved at blive... Læs mere
16-02-04
Man har nu fastlagt programmet for det årlige Nordiske seminar om eftersøgninger.
Undervisningen vil dette år vil være fokuseret på såvel hundene som førerne. Indlæg vedr. udviklingen og træningen af hundene, vil blive varetaget af Lasse Eriksson. Lasse er ansvarlig for træning af hundene ved... Læs mere
09-02-04
Fødevaredirektoratet bekræfter at der pr. 3. juli 2004 er krav om pas til hunde der medbringes uden for landets grænser. De forsikre at disse pas vil være at få hos samtlige dyrlæger inden denne tid.
Til de hundeførere der skal på bukkejagt i Sverige med hunden, kan vi anbefale at man tager... Læs mere

Sider